Mattheus Brouërius van Nidek

 

 

Inhoudsopgave
Brouerius van Nidek

Toelichting bij de lijst van vermeldingen van huizen, dorpen etc.

In de eerdergenoemde database zijn de tekeningen en prenten opgenomen van gebouwen die in de Atlas van Brouërius van Nidek en de Schouwburg van Henskes vermeld zijn. Er is ook aangegeven welke bij Hendrik Busserus teruggevonden zijn.

In principe zijn alleen afbeeldingen opgenomen waarop één gebouw (kasteel, kerk, herenhuis, klooster etc.) domineert. Door de vaak onduidelijke omschrijving en de hiaten in de catalogi en door eigen fouten is de lijst verre van nauwkeurig. Waar gegevens uit andere bronnen zijn toegevoegd, zijn die vaak onvolledig gebleven. De lijst is in deze vorm dan ook ongeschikt voor publicatie.

Gezien de vele gegevens die de lijst wél bevat is ze toch, in beknopte vorm, in deze website opgenomen. Onderzoekers die de lijst verder uit willen werken zullen we graag de volledige database ter beschikking stellen.

Regio-indeling in Atlas en Schouwburg.
De paginering van de
Atlas is gebrekking. Daarom is in de lijst van gebouwen de indeling van de Schouwburg gevolgd. In onderstaande lijst staan, na het paginanummer in de Schouwburg, de regioaanduiding, voorafgegaan door de verkorte weergave zoals die in de lijst staat.

inhoudsopgave