Historische Topografie

De auteur

Na een loopbaan in het bedrijfsleven ben ik in de historische topografie verstrikt geraakt. Ik heb literatuur
geraadpleegd en op talrijke plaatsen handschriften doorgenomen. Het resultaat daarvan is digitaal opgeslagen en
bewerkt. Achteraf is het beschikbare materiaal in vijf min of meer op zich zelf staande delen gerangschikt.
Eigenlijk zijn die te weinig afgerond voor publicatie, maar, zegt men mij, wat jij hebt mag niet verloren gaan.

Internet biedt uitkomst.
Door het verzamelde materiaal op een website te zetten kunnen anderen er kennis van
nemen. Ze kunnen vragen stellen, ideen aandragen, op fouten wijzen en verbeteringen voorstellen. Zo blijkt het
in de praktijk ook te werken. Vragenstellers kunnen geholpen worden en uit onverwachte hoek komen soms
interessante nieuwe gegevens beschikbaar. Dat maakt het boeiend om met deze site bezig te zijn.

Niet alles is eigen werk.
Anderen, deskundiger dan ik, hebben me geadviseerd of geholpen. Dat heb ik zeer
gewaardeerd. Er is ook werk van anderen opgenomen, maar er is er maar n verantwoordelijk en dat ben ik.
Hoewel inmiddels op leeftijd, hoop ik nog lange tijd met deze site bezig te kunnen zijn. Het zou fijn zijn als
anderen me daarbij helpen of taken gaan overnemen. Daarover kunt u me mailen: bert@historischetopografie.nl.

april 2004/febr. 2006
Bert Kolkman.

Home | De auteur | Contact | Deze website | Illustraties | Mededelingen | Bedankt | Sitemap