Historische Topografie

Illustraties

Het was de bedoeling om op deze website meer afbeeldingen te plaatsen. Nu echter beheerders van beeldmateriaal er meer en meer toe overgaan hun collecties, of delen daarvan, op internet te zetten wordt dat steeds minder belangrijk. Veel van die sites zijn onder de naam 'Beeldbank' te vinden; www.beeldbanken.startpagina.nl geeft er een overzicht van.
Verveelvoudiging of openbaarmaking van op deze site voorkomende afbeeldingen mag alleen met toestemming van de auteursrechthebbenden. Als deze site als bron genoemd wordt, moeten gemaakte voorbehouden ten aanzien van de betrouwbaarheid van een afbeelding ook worden vermeld.

Home | De auteur | Contact | Deze website | Illustraties | Mededelingen | Bedankt | Sitemap