Abraham de Haen

 

 

Inhoudsopgave
Abraham de Haen

Titelplaat


In De Herderszangen en Mengeldichten van Abraham de Haen, in 1751 postuum uitgegeven, staat een reproductie van een portret van De Haen. Het is gegraveerd door C.F. Fritsch naar een schilderij van J.M. Quinckhard. Er onder staan de volgende regels van De Haen's vriend Bernardus de Bosch: 'De Haen, wiens vlug vernuft aan 't Kunstchoor was gewyd, / Verwisselde onvermoeid de veltfluit [het dichten] met penselen, / En leeft dus nog met roem, ten einde van zyn' tyd, / In schildrend dichtmuzyk en spreekende tafreelen.'

inhoudsopgave