Johannes Scheffer

 

 

Inhoudsopgave
Collectie Scheffer

De prenten in de collectie

De prenten in de collectie Rotterdam
De meeste prenten in de 'Collectie Craandijk' zijn afkomstig uit gedrukte boeken, die ook nu nog geraadpleegd kunnen worden.

Van de in de lijst voorkomende afbeeldingen is nog niet de helft in de veilingcatalogus van Brouërius (1743) terug te vinden. Bij Henskes (1759) is dat iets meer dan de helft. Dat komt voor een deel omdat ze door onduidelijke omschrijvingen of samenvoeging   van meerdere prenten onder één titel niet altijd te vinden zijn. Busserus heeft wel wat nieuwere prenten toegevoegd, maar diens Naamlijst (1782) is zo summier en chaotisch dat weinig met zekerheid is vast te stellen. In ieder geval is een groot deel van de prenten later toegevoegd.

Merkwaardig is dat bij Brouërius en Henskes geen prenten uit De Zegepralende Vecht (1732) zijn opgenomen. Brouërius schreef immers zelf de tekst van dit boek. Enkele prenten uit de delen zeven tot en met negen van Het Verheerlijkt Nederland zijn ook later toegevoegd, want die verschenen pas in 1773 en 1774. Verder komen behalve 170 prenten ook acht steendrukken en twee fotoafdrukken in de collectie voor. Die zijn vanzelfsprekend van een latere datum.

In de hierna volgende lijst staan de prenten volgens de nummering van de collectie, dat is ongeveer alfabetisch op huisnaam. Na het collectie-nummer volgen resp. het onderschrift, de tekenaar, de graveur, het jaar van tekenen en het formaat. Daaraan is de herkomst toegevoegd voorzover die op het moment van schrijven bekend was.1 Daarbij zijn de volgende afkortingen gebruikt:

GVAlm.1875 Geldersche Volksalmanak 1875   geschenk J.G. Frederiks
HollTem A. Rademaker, Hollands Tempe Verhérelykt, 1728
Kabint A. Rademaker, Kabinet van Nederlandsche Outheden en Gezigten, 1725 en latere uitgaven.
RbvdAa Robin van der Aa, Oud-Nederland, 1841
Schatk Lud. Smids, Schatkamer der Nederlandsche Oudheden, 1711
TgSt Tirion, Hedendaagse History of Tegenwoordige Staat der Nederlanden, 1738-1795
VerN 2 Tirion, Het Verheerlykt Nederland, 1745-1774
ZegeprK A. Rademaker, Het zeegepralend Kennemerland
ZegeprV D. Stoopendaal (graveur), De zegepralende Vecht 1719 of latere uitgaven.

Noten

1
De herkomst van de volgende afbeeldingen moet nog opgezocht worden:
8 x 1 hierbij C. Philips Jacobsz., C.J. Versteegen naar schets Schoemaker, Loevesteyn Hugo de Groot.
3 x 2  
2 x 3  
2 x bleyswyck F. v. Bleyswyck nog opzoeken; Alpen a/d Rijn e.o.
11 x specht (C. Specht/I.v.Vianen) verband met Ottens? Graveerde Geld. Landschappen naar tek. v. Lamsweerde. I. v. Vianen ca. 1660-1733 graveerde ten dele naar eigen tek. Zie lijst uit Atl/Schb.
2 x fotoAJH Slot Muiden; A.J. Hansen foto, Louis D Petit Asd ed. 1847-1918 boekhandelaar. Spits voorste hoektoren ontbreekt; is ook zo bij Rob. v.d. Aa 1841
5 x steendruk div. herkomst?;   hierbij kasteel Aldegonde en kasteel West Souburg
2 x schouten Bij RKD zoeken naar H. (K,J.C.?) Schouten fecit 't huis Poelgeest; Kerk en huis te Oosterwijk
3 x Geuzev ? Geuzevelt, of de lustplaats van den heere Antony Klok, 1724; Bij RKD zoeken bij Jan Goeree 1670-1731; in Atl/Sch 4x, w.v. 1 tnv Schenk
Dezelfde prenten kunnen in meerdere uitgaven voorkomen.

2 De nummering is onlogisch; prenten die 2 of 4 x de standaard-ruimte van ca. 70x100 mm innemen hebben meest meerdere nummers; daarvan is alleen het eerste aangegeven.

inhoudsopgave