Mattheus Brouërius van Nidek

 

 

Inhoudsopgave
Brouerius van Nidek

Boekenlijst in de Nederlandse Centrale Catalogus

Publikaties van of met medewerking van Brourius van Nidek en herdrukken daarvan, die in april 2003 voorkomen in de Nederlandse Centrale Catalogus.

   

De soms wijdlopige titels zijn bekort en de verdere gegevens zijn weggelaten.

   

Zie daarvoor de N.C.C.

   
     

Disputatio philologica-juridica inauguralis, de nuptiarum jure, (...)

 

1702

De gezegende Brit en Batavier, aan de Donauw

 

1704

De populorum veterum ac recentior adorationibus dissertatio

 

1713

Zederyke zinnebeelden der tonge

*

1716

Thomas Arents Mengel poezy

 

1724

Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen

 

1725

Groot algemeen historisch, geografisch, genealogisch, en (...) (dl. 1)

 

1725

Analecta medii aevi, ofte oude en nooit voorheen gedrukte (...)

*

1725

Het verheerlykt Watergraefs- of Diemer-meer, by de stadt Amsterdam

 

1725

Pieter Verhoeks Poezy: nevens zyn treurspel van Karel den Stouten

*

1726

Alle de rymoeffeningen van Jeremias de Decker

*

1726

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden Dl. 1.

*

1727

Het zegepralent Kennemerlant, (...)

ca.

1729

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden Dl. 2.

°

1731

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden Dl. 3.

°

1732

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden Dl. 4.

°

1732

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden Dl. 5.

°

1732

Het zegenpralent Kennemerlant : vertoont in 100 heerlycke gezichten

 

1732

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden Dl. 6.

°

1733

Zederijke zinnebeelden der tonge (...)

*

1764

Het verheerlykt Watergraefs- of Diemermeer, by de stadt Amsterdam

 

1768

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden

 

1770

Het verheerlykt Watergraefs- of Diemermeer, by de stadt Amsterdam

 

1775

Zederyke zinnebeelden der tonge

*

1786

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden

*

1792

Une description inedite de la ville de Liege en 1705

 

1948

Het zegenpralent Kennemerlant : vertoont in veele heerelyke gezichten

 

1966

Het verheerlykt Watergraefs- of Diemermeer, by de stadt Amsterdam,

 

1968

Het zegenpralent Kennemerlant : Vertoont in veele heerlyke gezichten.

 

1974

De stad en het kasteel van Buren, in Gelderland

 

1978

     

° Aan het tweede deel heeft Brouërius slechts beperkt meegewerkt, aan de volgende delen niet meer.

   

* Hiervan staat een afbeelding van de titelpagina op internet. Zie de N.C.C.

   
inhoudsopgave