Mattheus Brouërius van Nidek en zijn Atlas

inhoud

Inleiding (pdf)  
spacer    
Levensloop (pdf)
 

- Geslachtsregister

 
  - Geboorte  
  - De Ommelander familie  
  - Studie in Franeker  
  - Studie in Leiden  
  - Brouërius als dichter  
  - Huwelijk en Gezin  
  - Civetkatten  
  - Werk en Gezondheid  
  - Lustplaats Uittenbos  
  - Verhuisd naar Naarden  
  - Comenius mausoleum  
  - Nakomelingen  
  - Noten  
     
Une description unedite
 

- Beschrijving van Sedan, Luik, etc

 
  - Leon Halkin  
  - Reisbeschrijvingen  
  - Strijdbaar protestant  
  - In de St. Jan  
  - Datering  
  - Noten  
     
Publicaties van Mattheus Brouërius van Nidek
 

- De boekenlijst in het Kabinet

 
  - Proefschriften  
  - Eigen gedichten  
  - Huwelijkszangen  
  - Dichtwerken van anderen  
  - Geschiedwerken  
  - Teksten bij plaatwerken  
  - Groot algemeen Woordenboek  
  - Tooneel der Vereenigde Nederladen  
  - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden
  - Niet gevonden werken  
  - Tenslotte  
  - Noten  
     
Boekenlijst in het Kabinet (pdf)
     
Levenswerk: Belgium Illustratum (pdf)
  - Verzamelingen  
  - Outheden en gezichten  
  - 'Opdat de waarheid klaar in uwe teekning speel'
  - Brouërius van Nidek in zijn tijd  
  - Verzamelaar en opdrachtgever  
  - Historische bronnen  
  - Brouërius' bibliotheek  
  - Herkomst van afbeeldingen  
  - Geloofwaardigheid  
  - Doel van de verzameling  
  - Een aflopende zaak
  - Noten  
     
Indeling van de veilingcatalogus (pdf)  
     
     
     
 
  Jacobus Stellingwerf (pdf)
    - Afkomst
    - Levensloop
    - Tekenen voor Brouërius van Nidek
    - Uiterlijke kenmerken
    - Tekenen voor Andries Schoemaker
    - Antonina Houbraken
    - Noten
     
  Toeleveranciers (pdf)
    - De anonieme Friese tekenaar
    - Joris Camp
    - Van Landeren
    - Frans en Joost Berkhuys
    - Tekeningen naar Berkhuijs in Atlas en Schouwburg
    - Berkhuys-tekeningen naar naam en jaartal
    - Berkhuys-tekeningen naar regio
    - Maximiliaan de Raadt c.s.
    - Een bont gezelschap
    - Landkaarten
    - De Hardenberg toen en nu
    - Aantallen in de Atlas
    - Noten
     
  Willem Henskes (pdf)
    - Willem Henskes
    - Henskes als dichter
    - Toneelspellen
    - Henskes en de verzameling Brouërius
    - Toevoegingen van Henskes
    - De veilingcatalogus van Henskes
    - Inhoud van Atlas en Schouwburg
    - Noten
     
  Inhoud van Atlas en Schouwburg (pdf)
     
  De getekende Tytels
    - Titelbladen
    - Titelbladen Frisia Illustrata
    - Titelbladen Zelandia Illustrata
    - Noten
     
  Lijst van Tytelbladen (pdf)
     
  Tekenaars en graveurs in Atlas en Schouwburg
    - Database
    - Indeling naar provincies en gewesten
    - Tekenaars en graveurs in Atlas en Schouwburg
     
  Tekenaars en graveurs naar provincie (pdf)
     
  Aanvulling en verbrokkeling
    - Hendrik Busserus
    - Naamlijst van een Atlas
    - Aanvulling en verbrokkeling
    - Everard de Burlett
    - Frederik Muller
    - Andere berichten
    - Misleidende titelplaat
    - Noten
     
     
  Bijlagen
  Toelichting bij de lijst van afbeeldingen van huizen in Atlas en Schouwburg (pdf)
     
  Lijst van afbeeldingen van huizen in Atlas en Schouwburg (pdf)