HISTORISCHE TOPOGRAFIE
spacerMattheus Brouërius van Nidek - ../brouerius
Inleiding - inleiding.htm
Mattheus Brouërius van Nidek - levensloop.htm
Tres exacte description - description.htm
Publicaties van Mattheus Brouërius van Nidek - publicaties.htm
Boekenlijst in het Kabinet - lijst_kab.pdf
Werken in Nederlandse Centrale Catalogus - lijst_ncc.htm
Belgium Illustratum of Verheerlijkt Nederland - belgillu.htm
Titelblad van de Atlas - atlastitel.htm
De indeling van de Atlas(pdf) - atlaspag.pdf
Jacobus Stellingwerf - stellingwrf.htm
Toeleveranciers - toelever.htm
Willem Henskes - henskes.htm
Inhoud van Atlas en Schouwburg (pdf) - a&sinhoud.pdf
De getekende Tytels - tytelbladen.htm
Lijst van Tytelbladen (pdf) - lyst_tytels.pdf
Tekenaars en graveurs in Atlas en Schouwburg - kunstenaars.htm
Tekenaars en graveurs naar provincie (pdf) - kunstenlyst.pdf
Aanvulling en verbrokkeling - aanv_verbr.htm
Bijlagen
Toelichting bij de lijst van vermeldingen van huizen, dorpen etc. - toelichting.htm
Lijst van vermeldingen van huizen in Atlas en Schouwburg (pdf) - combi_nld.pdf
De gewesten in Atlas en Schouwburg (nog niet opgenomen)
naar bovenJacobus Craandijk - ../craandijk
Inleiding - inl_craa.htm
Levensloop van jacobus craandijk - levensloop.htm
Genealogie Craandijk (pdf) - genealog.pdf
De Doopsgezinden - doopsgez.htm
Leeraar te Borne - borne.htm
Predikant te Rotterdam - rotterdam.htm
In het Menniste in Haarlem - haarlem.htm
Craandijk als tekenaar - tekenaar.htm
Craandijk als auteur - auteur.htm
Andere wandelingen en geschiedenis - anderwan.htm
Jeugd- en kerkelijke publicaties - kerkelyk.htm
Bijlagen bij Wandelingen door Nederland
Inhoud van Wandelingen door Nederland (pdf) - inh_wand.pdf
Citaten uit Wandelingen (pdf) - citaten.pdf
Lithografieën in Wandelingen(pdf) - lith_wand.pdf
Platen in Andere Wandelingen - afb_andwan.htm
Bijlagen bij 'Craandijk als tekenaar'
Tekeningen van Jacobus Craandijk (pdf) - teken_lyst.pdf
Index op trefwoord en plaats (pdf) - indexen.pdf
Reproductie van kasteeltekeningen Craandijk - tekeningen.htm
Niet verder uitgewerkt:
De tekeningen van Jacobus Craandijk - (nog niet opgenomen)

Over de literatuurverzameling - (nog niet opgenomen)

naar bovenAbraham de Haen - ../dehaen
Titelplaat - afb_dehaen.htm
Inleiding - inleiding.htm
Levensloop
Levensloop - levensloop.htm
Stamboom Preyger en De Haen (pdf) - stamboom.pdf
De Haen als topografisch tekenaar - tekenaar.pdf
De Haen- schrijver.pdf
Door De Haen genoemde tekeningen - tek_Schk&Nml.pdf
De Haen als dichter - dichter.htm
Tekenlessen - tekenlessen.htm
De handschriften van De Haen
Schatkamer der Nederlandsche Oudheden - schatkamer2.pdf
De Haen en Schatkamer - haenschatk.pdf
De Naamlijsten van Abraham de Haen - naamlijst.pdf
Verantwoording bij de transcripties - Verantw.pdf
De aantekeningen in de Schatkamer
Lijst van de ingevoegde bladen en trefwoorden (pdf) - folios.pdf
Register der tekeningen (pdf) - smh_rgst.pdf
De aantekeningen van De Haen (pdf) - smidhaen.pdf
Noten bij de aantekeningen van De Haen (pdf) - smidhaen.pdf
Recepten (pdf) - recepten.pdf
Transcriptie van de Naamlijsten
Index op Naamlijst (pdf) - trefw_nml.pdf
Naem Lijst der adelijke huizen, sloten en kasteelen (pdf) - NaamLyst.pdf
 
naar bovenJohannes Scheffer - ../scheffer
Inleiding - inleiding.htm
De historisch-topografische atlas - atlas.htm
J.H. Scheffer - jhscheffer.htm
Van Brouërius van Nidek tot 'Collectie Craandijk' - herkomst.htm
Bijlagen
Lijst van tekeningen (pdf) - lijst_tek.pdf
De prenten in de collectie - prenttxt.htm
Reproductie van de tekeningen - repr_tek.htm
Lijst van prenten etc. (pdf) - lyst_prt.pdf
Niet verder uitgewerkt:
Basistekst bij de tekeningen - (nog niet opgenomen)
Reproductie van de tekeningen - (nog niet opgenomen)

naar bovenAndries en Gerrit Schoemaker - ../schoemaker
Titelplaat - titelplaat.htm
Inleiding - inleiding.htm
Andries en Gerrit Schoemaker, topografen
Genealogie van de Schoemakers (pdf)- genealog.pdf
Andries Schoemaker(pdf)- levensloop.pdf
Brieven aan zijn kinderen (pdf)- brieven_txt.pdf
Transcriptie der brieven (pdf)- brieven_trc.pdf
Andries 'ledige uuren' (pdf)- ledigeuuren.pdf
Een reislustig mens (pdf)- reizen_1-2.pdf
Door Noord-Holland met Klaas Bruin (pdf)- reizen_3.pdf
Tekenend door Nederland (pdf)- reizen_4.pdf
Gerrit Schoemaker (pdf)- gerrit.pdf
Nahuys (pdf)- nahuys.pdf
Overzicht van de handschriften van de Schoemakers
De handschriften van Andries en Gerrit Schoemaker (pdf)- handschrift_txt.pdf
De lijst van Nahuys (pdf) - nahuys-lst.pdf
Overzicht van verblijfplaatsen en handschriften (pdf) - handschrlst2.pdf
De handschriften penningkunde (pdf) - penningkunde.pdf
De handschriften topografie en geschiedenis (pdf) - topogr&gesch.pdf
Handschriften van de Schoemakers nader bekeken
Noord-Hollandse handschriften (pdf) - noh_text.pdf
De tekeningen van Noord-Holland (pdf) - noh_otten.pdf
Overzicht van de tekeningen in ms West-Friesland (pdf) - kog_tell.pdf
Ms Schoemaker KB 78 C 54 en 55 (pdf) - noh78c5x.pdf
Ms Schoemaker KB 78 H 43 (pdf) - noh78h43.pdf
Ms Schoemaker KB 78 H 46 en 47 dl. 3 en 4 (pdf) - noh78h4x.pdf
Noordhollandsche Synodus(pdf) - nhsyntxt.pdf
Plaatsen in de Noordhollandsche Synodus (pdf) - nhsynlst.pdf
Kastelen en Gezichten van Amsterdam (pdf) - asd_txt.pdf
Tekeningen in deel een (pdf) - asd1_lst.pdf
Tekeningen in deel twee< (pdf) - asd2_lst.pdf
De tekeningen van Zuid-Holland (pdf) - zwaalzuh.pdf
Oudheden voor Gelderland en Zutphen (pdf) - oudhg_txt.pdf
Lijst van plaatsen in Oudheden (pdf) - oudhg_lst.pdf
Genealogica MSS Tom II (pdf)- msgenealog.pdf
Brieven van Gerrit Schoemaker (pdf) - brieven.pdf
Genealogien onder My (pdf) - genealst.pdf
Schoemaker in Cleef (pdf) - ms_cleef.pdf
De tekeningen in Beschrijvinge van Cleef dl.I(pdf) - lstcleef.pdf
In den jaare 1672 (pdf) - Beschr-1672.pdf
De Franschen in de Vechtstreek in 1672 (pdf) - Vechtstreek.pdf
Reconstructie manuscript Gelderland
De boeken van den Heer Verloop(pdf)- gd_verloop.pdf
Het verbrande manuscript (pdf)- gd_verbrand.pdf
Tekst en tekeningen in ms Gelderland (pdf)- gd_titellst.pdf
Verlucht Gelderland (pdf)- gd_verlucht.pdf
Gelre en zijn grenzen (pdf)- gd_gelre.pdf
Beschrijvinge van de Steeden, Dorpen, Adellijke Huizen enz. in Gelderlandt (pdf) - gd_reconstr.pdf
naar bovenContact - ../contact
De auteur - bk.htm
Contact - contact.htm
Forum - forum.htm
Deze website - dezesite.htm
De inhoud - inhoud.htm
Zoeken - zoek.htm
Bedankt - bedankt.htm
Stichting - stichting.htm
Hoofdpagina
index.htm
Sitemap
deze pagina
(dir) brouerius
(dir) craandijk
(dir) dehaen
(dir) scheffer
(dir) schoemaker
(dir) contact