Jacobus Craandijk

inhoud

Inleiding
spacer    
Levensloop van Jacobus Craandijk
  - Noten
 
Genealogie Craandijk (pdf)
     
De Doopsgezinden
  - Noten
 
Leeraar te Borne
  - Het dorp Borne
  - Doopsgezinden in Borne
  - Het kerkgebouw
  - Beroepingswerk
  - Leeraar te Borne
  - Reglement van Bestuur
  - Het resolutieënboek
  - Inwoner van Borne
  - Noten
 
Predikant te Rotterdam
  - Het ontstaan van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente
  - Het kerkgebouw
  - Het beroepingswerk
  - De beroepsbrief
  - Beroep op ds. Craandijk
  - Doopsgezind predikant te Rotterdam
  - Craandijk als predikant
  - Het resolutieënboek
  - Andere activiteiten
  - Het Nederlandsch Zendelingengenootschap
  - Extra vrijbeurten
  - Craandijk als schrijver
  - Afscheid van Rotterdam
  - Noten
   
In het Menniste in Haarlem
  - Gemeente van welstand
  - Geschiedenis van de Haarlemse Doopsgezinden
  - Het kerkgebouw aan de Peuzelaarssteeg
  - Beroep op ds. Craandijk
  - Predikant in Haarlem
  - Noten
Craandijk als tekenaar
  - Jeugdtekeningen
  - Kasteeltekeningen
  - Tekeningen in Wandelingen
  - Bewaarplaatsen
  - Annotaties bij de tekeningen
  - Andere bronnen
spacer - Noten
 
Craandijk als auteur
  - Schrijversloopbaan
  - Teruglopend kerkbezoek
  - Wandelingen door Nederland met pen en potlood
  - Craandijk's reizen
  - Andere wandelingen en geschiedenis
  - De tekenaars
  - Enkele vroegere wandelaars
  - Noten
 
Andere wandelingen en geschiedenis
  - Verschenen in tijdschriften e.d.
  - Verschenen in boek- of brochurevorm
  - Buitenlandse reizen
  - Noten
 
Jeugd- en kerkelijke publicaties
  - Niet gepubliceerd
  - In studentenalmanakken
  - Boeken, brochures, bijdragen
  - Publicaties in periodieken
 
Bijlagen bij Wandelingen door Nederland
Inhoud van Wandelingen door Nederland (pdf)
  - Overzicht van de verschillende drukken
  - Lijst van wandelingen in de verschillende drukken
  - Lijst van kaartjes in de Atlas en in de verschillend drukken
     
Citaten uit Wandelingen (pdf)
     
Lithografieën in Wandelingen (pdf)
  - Reproductie van enkele tekeningen
     
Platen in Andere Wandelingen
 
Bijlagen bij 'Craandijk als tekenaar'
Tekeningen van Jacobus Craandijk (pdf)
     
Index op trefwoord en plaats (pdf)
     
Reproductie van de kasteeltekeningen Craandijk
 
Niet verder uitgewerkt:
De tekeningen van Jacobus Craandijk
  korte annotaties bij de tekeningen.
Over de literatuurverzameling
  literatuurverzameling bij de tekeningen van Craandijk