Andries en Gerrit Schoemaker

inhoud

-
Titelplaat  
Inleiding  
spacer    
Andries en Gerrit Schoemaker, topografen
Genealogie van de Schoemakers (pdf)
     
Andries Schoemaker (pdf)  
  - Twentse wortels
  - Een Amsterdamse familie  
  - De mens Andries Schoemaker  
  - Doopsgezind  
  - Opleiding en beroep  
  - Tijdelijke oefening  
  - Noten  
     
Brieven aan zijn kinderen (pdf)  
  - Aan zoon Gerard  
  - Aan kleinzoon Gerard Blaauw  
  - Aan dochter Johanna  
  - Noten  
     
Transcriptie der brieven (pdf)
   
Andries 'ledige uuren' (pdf)  
  - Verzamelaar van munten en penningen
  - Mr. Gerard van Loon  
  - Het groot plagiaat  
  - Einde van de penningen  
  - Andries als topograaf  
  - De topografisch-historische manuscripten
  - De Haen over Schoemaker  
  - Noten  
     
Een reislustig mens (pdf)  
  - Legpuzzel met hiaten  
  - Met vrienden naar Kleef  
  - De Zuid-Hollandse reis  
  - Noten  
     
Door Noord-Holland met Klaas Bruin (pdf)  
  - Een tussenperiode  
  - Reizen door Noord-Holland  
  - De reis met Klaas Bruin  
  - De reis van dag tot dag
  - De printverbeeldingen van Zeeman  
  - De noten van Gerrit Schoemake  
  - Noten  
     
Tekenend door Nederland (pdf)
  - Een andere Beschryving van West-Friesland
  - Naar t leven getekend  
  - De schetsboekjes in het Rijksprentenkabinet
  - Over de hobbelde bobbelde heide  
  - Tekeningen naar Pronk of De Haen  
  - Vervolgreis door Gelderland  
  - Noten  
     
Gerrit Schoemaker (pdf)
  - Gerrit en zijn gezin  
  - Veelzijdige bezigheden  
  - Reizen en aantekeningen  
  - Genealogica  
  - Publicaties  
  - Nalatenschap  
  - Noten  
     
Nahuys (pdf)
  - Biograaf van de Schoemakers  
  - Graaf Nahuys van Horstman Ahaus  
  - Stamreeks Maurin Nahuys
  - Familierelatie met de Schoemakers  
  - Artikelen over Andries en Gerrit Schoemaker
  - Noten  
     
Overzicht van de handschriften van de Schoemakers
De handschriften van Andries en Gerrit Schoemaker (pdf)
  - Bijna honderd banden  
  - De lijst van Nahuys
  - Noten
     
De lijst van Nahuys (pdf)  
  - Handschriften van Andries Schoemaker
  - Handschriften van Gerrit Schoemaker
  - Niet bij Nahuys gevonden handschriften
  - Verschillende documenten, brieven enz.
  - Noten  
     
Overzicht van verblijfplaatsen en handschriften (pdf)
  - De handschriften penningkunde  
  - De handschriften topografie en geschiedenis
     
De handschriften penningkunde (pdf)  
De handschriften topografie en geschiedenis (pdf)
     
     
     
-
  Handschriften van de Schoemakers nader bekeken
  Noord-Hollandse handschriften (pdf)
spacer spacer - Meerdere handschriften over hetzelfde onderwerp
    - Noord-Holland nader bekeken
  De tekeningen van Noord-Holland (pdf)
  Overzicht van de tekeningen in ms. West-Friesland (pdf)
  Ms Schoemaker KB 78 C 54 en 55 (pdf)
  Ms Schoemaker KB 78 H 43 (pdf)
  Ms Schoemaker KB 78 H 46 en 47 (pdf)
     
  Noordhollandsche Synodus (pdf)
    - Beschrijving van het manuscript
    - Verband met andere manuscripten
    - Noten
  Plaatsen in de Noordhollandsche Synodus (pdf)
     
  Kastelen en Gezichten van Amsterdam (pdf)
    - Ms AA 415
    - Gedeelte Gerrit Schoemaker
    - Gedeelte Andries Schoemaker
    - MMF-publications
  Tekeningen in deel een (pdf)
  Tekeningen in deel twee (pdf)
   
  De tekeningen van Zuid-Holland (pdf)
   
  Oudheden voor Gelderland en Zutphen (pdf)
  Lijst van plaatsen in Oudheden (pdf)
  Genealogica MSS Tom II (pdf)
  Brieven van Gerrit Schoemaker (pdf)
  Genealogien onder My (pdf)
  Schoemaker in Cleef (pdf)
    - Beschrijving van stad en Hertogdom Cleef
    - Het hertogdom Kleef
    - Reizen naar Kleef
    - Noten
  De tekeningen in Beschrijvinge van Cleef deel.I(pdf)
     
  In den jaare 1672 (pdf)
    - Vier delen in drie banden
    - De inhoud
    - Register
    '- t Verwerd europa
    - De prent van Sorius
    - De tekeningen van Schoemaker
    - Noten
  De Franschen in de Vechtstreek in 1672 (pdf)
     
  Reconstructie manuscript Gelderland
  De boeken van den Heer Verloop (pdf)
    - H.M. Werner
    - Schetsboek van C. Pronk en zijne leerlingen
    - Tekeningen van Schoemaker gereproduceerd
    - Register der teekeningen
    - Verloop, Nairac en Bouwheer
    - Alexander Verhuell
    - Noten
     
  Het verbrande manuscript (pdf)
    - Handschrift van Andries Schoemaker
    - Publicaties van J.M. van Wijhe
    - Transcripties en lijsten van Storm Buysing
    - Proeve tot reconstructie van de tekst
    - Waar zijn tekeningen te vinden?
    - Herkennen van tekeningen en tekst
    - Noten
     
  Tekst en tekeningen in ms Gelderland (pdf) (lijst)
   
  Verlucht Gelderland (pdf) (lijst cliché's)
   
  Gelre en zijn grenzen (pdf)
    - Gelre
    - Het Overkwartier
    - Niederrheinisch
    - Het Hertogdom Kleef
    - De kaarten
    - Noten
     
  Beschrijvinge van de Steeden, Dorpen, Adellijke Huizen enz. in Gelderlandt (pdf)
 
    (voorlopige reconstructie van de tekst)
    - Deel I - A-B, fol. 1-210
    - Deel II - B-H, fol. 211-415
    - Deel III - H-L, fol. 416-618
    - Deel IV - L-O, fol. 619-820
    - Deel V - O-T, fol. 821-1024
    - Deel VI - T-Z, fol. 1025-1230
    - Noten van Werner