Abraham de Haen

inhoud

 
Titelplaat
Inleiding
spacer  
Levensloop
   
Stamboom De Haen en Preyger (pdf)
Levensloop
  - Noten
   
De Haen als topografisch tekenaar (pdf)
  - Neiging tot de tekenkunst
  - Leerjaren
  - Samenwerking Pronk en De Haen
  - Andries Schoemaker
  - Het verheerlykt Nederland
  - Tekenreizen
  - Onze verzamelingen
  - Verder onderzoek gewenst
  - Noten
Door De Haen genoemde tekeningen (pdf)
Tekenlessen
   
De Haen als schrijver (pdf)
  - 'der Latynsche en Fransche taale kundig'
  - Samenwerking Schoemaker en De Haen
  - Vergelijking van de geschriften
  - De bronnen van De Haen
  - Noten
   
De Haen als dichter
  - Vroeg dichterschap
  - Herderszangen en mengeldichten
  - Dichtkundige lauwerbladen
  - Noten
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  De handschriften van De Haen
   
  Schatkamer der Nederlandsse Oudheden (pdf)
spacer spacer - Ludolf Smids  
    - De Schatkamer  
    - Roeland Rochman  
    - De lijst Bentes  
    - Jacobus Schijnvoet  
    - Bericht aan den Boekbinder  
    - Noten  
  De Haen en zijn Schatkamer (pdf)  
    - Een doorschoten exemplaar  
    - Lijst van tekeningen Rochman  
    - De Haens aantekeningen  
    - Recepten voor medicijnen  
    - Noten  
       
  De Naem-Lijsten van Abraham de Haen (pdf)
    - Een anoniem handschrift  
    - Doolhof  
    - Schatkamer en Naem-Lijst  
    - Getekende en beschouwde objecten
    - Opzet en doel van de Naem-Lijst
    - Noten  
       
  Verantwoording bij de transcripties (pdf)
    - De aantekeningen in de Schatkamer
    - De Naem-Lijst
    - Problemen bij de transcriptie  
    - Bedankt  
       
  De aantekeningen in de Schatkamer
       
  Lijst van ingevoegde bladen en trefwoorden (pdf)
  Register der tekeningen (pdf)
  De aantekeningen van De Haen (pdf)  
    - Toelichting  
    - De transcriptie  
    - Noten  
  Recepten (pdf)  
       
  Transcriptie van de Naamlijsten
       
  Index op de Naem-Lijst
  Tekst van de Naem-Lijst
    - het Stigt van Utregt
    - Overijssel onder het Drostampt van Salland
    - Overijssel onder het drostampt van Twenthe
    - Overijssel onder het drostampt van Vollenhove
    - het Landschap Drenthe