Mattheus Brouërius van Nidek en zijn Atlas

inhoud

Inleiding  
spacer    
Mattheus Brouërius van Nidek
 

- Geslachtsregister

 
  - Geboorte  
  - De Ommelander familie  
  - Studie in Franeker  
  - Studie in Leiden  
  - Brouërius als dichter  
  - Huwelijk en Gezin  
  - Civetkatten  
  - Werk en Gezondheid  
  - Lustplaats Uittenbos  
  - Overlijden in Naarden  
  - Noten  
     
Tres exacte description
 

- Beschrijving van Sedan, Luik, etc

 
  - Leon Halkin  
  - Reisbeschrijvingen  
  - Strijdbaar protestant  
  - In de St. Jan  
  - Datering  
  - Noten  
     
Publicaties van Mattheus Brouërius van Nidek
 

- De boekenlijst in het Kabinet

 
  - Proefschriften  
  - Eigen gedichten  
  - Huwelijkszangen  
  - Dichtwerken van anderen  
  - Geschiedwerken  
  - Teksten bij plaatwerken  
  - Groot algemeen Woordenboek  
  - Tooneel der Vereenigde Nederladen  
  - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden
  - Niet gevonden werken  
  - Tenslotte  
  - Noten  
     
Boekenlijst in het Kabinet (pdf)
     
Werken in Nederlandse Centrale Catalogus
     
Belgium Illustratum of Verheerlijkt Nederland
  - Verzamelingen  
  - Outheden en gezichten  
  - 'Opdat de waarheid klaar in uwe teekning speel'
  - Brouërius van Nidek in zijn tijd  
  - Verzamelaar en opdrachtgever  
  - Historische bronnen  
  - Brouërius' bibliotheek  
  - Herkomst van afbeeldingen  
  - Geloofwaardigheid  
  - Doel van de verzameling  
  - Een aflopende zaak
  - Atlas der Vereenigde Nederlandsche Provintiën
  - Noten  
     
Titelblad van de Atlas  
     
De indeling van de Atlas(pdf)  
     
     
     
 
  Jacobus Stellingwerf
    - Afkomst
    - Levensloop
    - Tekenen voor Brouërius van Nidek
    - Uiterlijke kenmerken
    - Tekenen voor Andries Schoemaker
    - Antonina Houbraken
    - Noten
     
  Toeleveranciers
    - De anonieme Friese tekenaar
    - Van Landeren
    - Frans en Joost Berkhuys
    - Tekeningen naar Berkhuijs in Atlas en Schouwburg
    - Berkhuys-tekeningen naar naam en jaartal
    - Berkhuys-tekeningen naar regio
    - Maximiliaan de Raadt c.s.
    - De Hardenberg toen en nu
    - Aantallen in de Atlas
    - Een bont gezelschap
    - Noten
     
  Willem Henskes
    - Willem Henskes
    - Henskes als dichter
    - Toneelspellen
    - Henskes en de verzameling Brouërius
    - Toevoegingen van Henskes
    - De veilingcatalogus van Henskes
    - Inhoud van Atlas en Schouwburg
    - Noten
     
  Inhoud van Atlas en Schouwburg (pdf)
     
  De getekende Tytels
    - Titelbladen
    - Titelbladen Frisia Illustrata
    - Titelbladen Zelandia Illustrata
    - Noten
     
  Lijst van Tytelbladen (pdf)
     
  Tekenaars en graveurs in Atlas en Schouwburg
    - Database
    - Indeling naar provincies en gewesten
    - Tekenaars en graveurs in Atlas en Schouwburg
     
  Tekenaars en graveurs naar provincie (pdf)
     
  Aanvulling en verbrokkeling
    - Hendrik Busserus
    - Naamlijst van een Atlas
    - Aanvulling en verbrokkeling
    - Everard de Burlett
    - Frederik Muller
    - Andere berichten
    - Misleidende titelplaat
    - Noten
     
     
  Bijlagen
  Toelichting lijst van vermeldingen van huizen, dorpen etc. (pdf)
     
  Lijst van vermeldingen van huizen in Atlas en Schouwburg (pdf)
     
  Nog niet opgenomen
  De gewesten in Atlas en Schouwburg
    Overzicht en specificaties per gewest
     
  Kunstenaars met tenminste vijf vermeldingen
    De verschillende kunstenaars en hun aandeel in het geheel