Johannes Scheffer

inhoud

Inleiding
spacer  
De historisch-topografische atlas
  - Een rijke verzameling
  - Geschiedenis van de bibliotheek
  - Wie wisten van het bestaan van de collectie?
  - Noten
   
J.H. Scheffer
  - Levensloop
  - Van klerk tot archivaris-bibliothecaris
  - De collectie Craandijk is eigenlijk de Collectie Scheffer
  - Grote verdiensten jegens de gemeente
  - Publicaties van J.H. Scheffer
  - Genealogiën door J.H. Scheffer
  - Noten
  Van Brouërius van Nidek tot 'Collectie Craandijk'
spacer spacer - Vier kartonnen dozen  
    - De basis van de collectie  
    - Mr. J. van Dam van Noordeloos
    - De aankoop in 1873  
    - Jacobus Craandijk  
    - De bewaring  
    - 480 Afbeeldingen  
    - Noten  
       
  Bijlagen  
  Toelichting op de annotaties  
     
  Reproductie van de tekeningen  
     
  De prenten in de collectie (pdf)