Andries en Gerrit Schoemaker

inhoud

Titelplaat  
Inleiding  
spacer    
Andries en Gerrit Schoemaker, topografen
Genealogie van de Schoemakers (pdf)
     
Andries Schoemaker (pdf)  
  - Twentse wortels
  - Een Amsterdamse familie  
  - De mens Andries Schoemaker  
  - Doopsgezind  
  - Opleiding en beroep  
  - Tijdelijke oefening  
  - Noten  
     
Brieven aan zijn kinderen (pdf)  
  - Aan zoon Gerard  
  - Aan kleinzoon Gerard Blaauw  
  - Aan dochter Johanna  
  - Noten  
     
Transcriptie der brieven (pdf)
   
Andries 'ledige uuren' (pdf)  
  - Verzamelaar van munten en penningen
  - Mr. Gerard van Loon  
  - Het groot plagiaat  
  - Einde van de penningen  
  - Andries als topograaf  
  - De topografisch-historische manuscripten
  - De Haen over Schoemaker  
  - Noten  
     
Een reislustig mens (pdf)  
  - Legpuzzel met hiaten  
  - Met vrienden naar Kleef  
  - De Zuid-Hollandse reis  
  - Noten  
     
Door Noord-Holland met Klaas Bruin (pdf)  
  - Een tussenperiode  
  - Reizen door Noord-Holland  
  - De reis met Klaas Bruin  
  - De reis van dag tot dag
  - De printverbeeldingen van Zeeman  
  - De noten van Gerrit Schoemaker  
  - Noten  
     
Tekenend door Nederland (pdf)
  - Een andere Beschryving van West-Friesland
  - Naar t leven getekend  
  - De schetsboekjes in het Rijksprentenkabinet
  - Tekeningen naar Pronk of De Haen
  - Over de hobbelde bobbelde heide  
  - Vervolgreis door Gelderland  
  - Noten  
     
Jacobus Stellingwerf en Antonina Houbraken
  - Aanleiding en inleiding  
  - Jacobus Stellingwerf  
  - Andries Schoemaker  
  - Tekeningen van J:S: in de Schoemaker-manuscripten
  - Titelbladen bij Schoemaker  
  - Weeskinderen  
  - Antonina Houbraken tekende voor Schoemaker
  - Waarde van de tekeningen  
  - Summary  
  - Noten  
 
Gerrit Schoemaker (pdf)
  - Gerrit en zijn gezin  
  - Veelzijdige bezigheden  
  - Reizen en aantekeningen  
  - Genealogica  
  - Publicaties  
  - Nalatenschap  
  - Noten  
     
Nahuys (pdf)
  - Biograaf van de Schoemakers  
  - Graaf Nahuys van Horstman Ahaus  
  - Stamreeks Maurin Nahuys
  - Familierelatie met de Schoemakers  
  - Artikelen over Andries en Gerrit Schoemaker
  - Noten  
     
Verzamelaars en veilingen (pdf)  
  - Niet alles bewaard  
  - Joost Romswinckel  
  - Jacobs Koning  
  - Henrik Busserus  
  - Everard de Burlet  
  - Barend van Lockhorst  
  - Van Schoemaker tot nu  
  - Verspreide stukken  
  - Noten  
     
     
   
   
   
  Overzicht van de handschriften van de Schoemakers
  De handschriften van Andries en Gerrit Schoemaker (pdf)
    - Bijna honderd banden
    - De lijst van Nahuys
    - Noten
     
  De lijst van Nahuys (pdf)
    - Handschriften van Andries Schoemaker
    - Handschriften van Gerrit Schoemaker
    - Niet bij Nahuys gevonden handschriften
    - Verschillende documenten, brieven enz.
    - Noten
     
  Overzicht van verblijfplaatsen en handschriften (pdf)
    - De handschriften penningkunde
    - De handschriften topografie en geschiedenis
     
  De handschriften penningkunde (pdf)
  De handschriften topografie en geschiedenis (pdf)
     
  Handschriften van de Schoemakers nader bekeken
  Noord-Hollandse handschriften (pdf)
spacer spacer - Meerdere handschriften over hetzelfde onderwerp
    - Noord-Holland nader bekeken
  De tekeningen van Noord-Holland (pdf)
  Overzicht van de tekeningen in ms. West-Friesland (pdf)
  Ms Schoemaker KB 78 C 54 en 55 (pdf)
  Ms Schoemaker KB 78 H 43 (pdf)
  Ms Schoemaker KB 78 H 46 en 47 (pdf)
     
  Noordhollandsche Synodus (pdf)
    - Beschrijving van het manuscript
    - Verband met andere manuscripten
    - Noten
  Plaatsen in de Noordhollandsche Synodus (pdf)
     
  Kastelen en Gezichten van Amsterdam (pdf)
    - Ms AA 415
    - Gedeelte Gerrit Schoemaker
    - Gedeelte Andries Schoemaker
    - MMF-publications
  Register ms 'Amsterdam' (pdf)
   
  De tekeningen van Zuid-Holland (pdf)
   
  Oudheden voor Gelderland en Zutphen (pdf)
  Lijst van plaatsen in Oudheden (pdf)
   
  Genealogica MSS Tom II (pdf)
  Brieven van Gerrit Schoemaker (pdf)
  Genealogien onder My (pdf)
   
  Genealogien van alle de oude eedelen ... (pdf)
   
  Schoemaker in Cleef (pdf)
    - Beschrijving van stad en Hertogdom Cleef
    - Het hertogdom Kleef
    - Reizen naar Kleef
    - Noten
  De tekeningen in Beschrijvinge van Cleef deel.I (pdf)
     
  In den jaare 1672 (pdf)
    - Vier delen in drie banden
    - De inhoud
    - Register
    '- t Verwerd europa
    - De prent van Sorius
    - De tekeningen van Schoemaker
    - Noten
  De Franschen in de Vechtstreek in 1672 (pdf)
     
  Beschryvinge van Dendermonde (pdf)