Historische Topografie

Bedankt

Gedurende de jaren dat ik met het onderzoek bezig was, hebben velen mij met raad en daad terzijde gestaan. Dat waren soms particulieren, maar vaak ook medewerkers van de tientallen bibliotheken, archieven en musea die ik overal in het land bezocht heb of waarmee ik schriftelijk of telefonisch contact had. Sommigen worden in de inleiding van het betreffende deel genoemd. Van anderen, even belangrijk, is in die lange periode door slordigheid of computerproblemen de naam verloren gegaan. Ik hoop dat ze mijn excuus daarvoor willen accepteren. Aan allen: heel hartelijk dank!

Helaas moet ook gezegd worden dat het niet altijd mogelijk is om snel en eenvoudig de gewenste informatie te krijgen. Fusies en nieuwe regelgeving lijken soms meer tot het versperren dan tot het toegankelijk maken van gegevens te leiden. Niettemin overheerst heel duidelijk de dankbaarheid voor de vele medewerking die er wl was.

Home | De auteur | Contact | Deze website | Illustraties | Mededelingen | Bedankt | Sitemap