Historische Topografie

Deze website

Zonder welwillende en deskundige hulp zou deze site niet tot stand gekomen zijn.
De tekst was geschreven om op papier afgedrukt te worden of moest tijdens het maken van de site nog zijn vorm
krijgen. Oorspronkelijk werd het html-formaat gebruikt, maar bij de conversie ging er veel mis. Ontwrichte
kolommen, weggevallen cursiveringen en verwisselde tekens verstoorden de opmaak zodanig dat naar pdf-
formaat is overgegaan.
De site zoals hij nu is, is stellig voor verbetering vatbaar. Zowel aan de vormgeving als aan taal en stijl kan
geschaafd worden. Advies of hulp wordt daarbij prijs gesteld.