Abraham de Haen

 

 

De auteur
Forum
Deze website
De inhoud
Zoeken
Bedankt
Stichting

Sitemap

Historische Topografie

Medelingen

Inhoudsopgave

Titelplaat
 
Inleiding
     
Levensloop
Levensloop
  - Noten
 
Stamboom Preyger en De Haen (pdf)
 
De Haen als topografisch tekenaar
  - Neiging tot de tekenkunst
- Leerjaren
- Samenwerking Pronk en De Haen
- Andries Schoemaker
- Het verheerlykt Nederland
- Tekenreizen
- Verder onderzoek gewenst
- Noten
 
De Haen's archief
  - Noten
 
In de Schatkamer genoemde tekeningen van De Haen zelf, Pronk en Meiling.
 
In de Naemlijsten genoemde tekeningen van De Haen zelf, Pronk en Meiling.
 
De Haen als dichter
  - Vroeg dichterschap
- Herderszangen en mengeldichten
- Dichtkundige lauwerbladen
- Noten
 
Tekenlessen
 
De handschriften van De Haen
Schatkamer der Nederlandsche Oudheden
  - Ludolf Smids
- De Schatkamer
- Roeland Rochman
- De lijst Bentes
- Jacobus Schijnvoet
- Noten
 
Bericht aan den Boekbinder
     
De Haen en de Schatkamer
  - Noten
 
De Naamlijsten van Abraham de Haen
  - Een anoniem handschrift
- Schatkamer en naamlijst
- Schoemaker en De Haen
- Doel en opzet van de Naamlijst
- Noten
 
Transcriptie van de aantekeningen in de Schatkamer
Register der tekeningen
 
De aantekeningen van De Haen in de Schatkamer
 
Noten bij de aantekeningen van De Haen
 
Recepten van De Haen in de Schatkamer
 
Trefwoorden uit de aantekeningen in de Schatkamer(pdf)
 
Transcriptie van de Naamlijsten
Naem Lijst der adelijke huizen, sloten en kasteelen (pdf)
 

- ... in Het Stigt van Utregt
- Overijssel onder het Drostampt van Salland
- Naemlijst der Adelijke Huizen & Havezaten in het Landschap Drenthe
- Overijssel onder het drostampt van Twenthe
- Overijssel onder het drostampt van Vollenhove
- Noten

 
Noten bij de Naem Lijst
 
Trefwoorden uit de Naemlijsten der Adelijke huizen (pdf)